isadora behrer

Att ligga steget före och effektivt kunna parera det oväntade är en av förklaringarna till att Behrer & Partners kan hålla sin utmärkande tillgänglighet och servicegrad. Genom att effektivt fördela och prioritera kontorets resurser skapar Isadora de förutsättningar som krävs för en snabb och effektiv försäljning. Företagets marknadsföring och eventverksamhet är ytterligare två områden där Isadora är verksam. 

”Snabb, behjälplig och trevlig, så skulle jag kort beskriva Isadora.
Hon finns där för mäklarna som ett stöd och är alltid glad samt redo att hjälpa till!”

Robin Vasseghi, Fotograf